ค้าไม้แปรรูป

หจก.บัวคำสกลนครก่อสร้าง ได้เริ่มจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2521 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 14 ล้านบาท โดยนายพรชัย บุญศิริชัย เป็นผู้ก่อตั้ง แรกเริ่มนนั้นจำหน่ายเพียงไม้แปรรูปอย่างเดียว โดยใช้ชื่อร้านว่า "บัวคำค้าไม้" ต่อมาจึงเริ่มขยายกิจการและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร

ด้วยวิสัยทัศน์ของผุ้บริหาร ซึ่งเล็งเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องปรับตัว ตามสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ.2548 จึงเริ่มเปลี่ยนรูปแบบกิจการจากเดิมเป็นผู้จำหน่ายไม้แปรรูป จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้แปรรูปไม้ อาทิเช่น วงกบบานประตู วงกบบานหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง งานไม้แกะสลัก และงานเฟอร์นิเจอร์

ปัจจุบัน เราเป็นทั้งผู้ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อย่างครบวงจร โดยเน้นผลงานที่ผลิตจากไม้แปรรูปเป็นหลัก และรับงาน Make to Order ทุกชนิดที่เกี่ยวกับงานไม้ และรับปรึกษาปัญหาด้านการสร้างบ้าน, การปูพื้นปาร์เก้ ฯลฯ โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน ด้วยศักยภาพด้านการผลิต และบุคคลากรที่มีความสามารถ วันนี้บัวคำค้าไม้ 1990 เราพร้อมที่จะก้าวสู่มาตรฐานงานไม้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอีสาน

 

เฟอร์นิเจอร์

นี่คือบางส่วนของผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เรามี

งานออกแบบตกแต่งอาคารพักอาศัย

หจก.บัวคำสกลนครก่อสร้าง ได้เริ่มจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2521 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 14 ล้านบาท โดยนายพรชัย บุญศิริชัย เป็นผู้ก่อตั้ง แรกเริ่มนนั้นจำหน่ายเพียงไม้แปรรูปอย่างเดียว โดยใช้ชื่อร้านว่า "บัวคำค้าไม้" ต่อมาจึงเริ่มขยายกิจการและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร

ด้วยวิสัยทัศน์ของผุ้บริหาร ซึ่งเล็งเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องปรับตัว ตามสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ.2548 จึงเริ่มเปลี่ยนรูปแบบกิจการจากเดิมเป็นผู้จำหน่ายไม้แปรรูป จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้แปรรูปไม้ อาทิเช่น วงกบบานประตู วงกบบานหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง งานไม้แกะสลัก และงานเฟอร์นิเจอร์

ปัจจุบัน เราเป็นทั้งผู้ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อย่างครบวงจร โดยเน้นผลงานที่ผลิตจากไม้แปรรูปเป็นหลัก และรับงาน Make to Order ทุกชนิดที่เกี่ยวกับงานไม้ และรับปรึกษาปัญหาด้านการสร้างบ้าน, การปูพื้นปาร์เก้ ฯลฯ โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน ด้วยศักยภาพด้านการผลิต และบุคคลากรที่มีความสามารถ วันนี้บัวคำค้าไม้ 1990 เราพร้อมที่จะก้าวสู่มาตรฐานงานไม้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอีสาน

 

ผลิตงานตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ร้านบัวคำค้าไม้ 1990 เป็นทั้งผู้ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยเน้นผลงานที่ผลิตจากไม้แปรรูปเป็นหลัก และรับงาน Make to Order ทุกชนิด ที่เกี่ยวกับงานไม้ และรับปรึกษาปัญหาด้านการสร้างบ้าน, การปูพื้นปาร์เก้ ฯลฯ โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน

ให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องไม้

ด้วยศักยภาพด้านการผลิต และบุคคลากรที่มีความสามารถ วันนี้ หจก.บัวคำสกลนครก่อสร้าง หรือ บัวคำค้าไม้ 1990 เราพร้อมที่จะก้าวสู่มาตรฐาน งานไม้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในจังหวัดสกลนคร

บริการหลังการขาย

ด้วยศักยภาพด้านการผลิต และบุคคลากรที่มีความสามารถ วันนี้ หจก.บัวคำสกลนครก่อสร้าง หรือ บัวคำค้าไม้ 1990 เราพร้อมที่จะก้าวสู่มาตรฐาน งานไม้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในจังหวัดสกลนคร