บัวคำค้าไม้ 1990     |     หจก. บัวคำสกลนครก่อสร้าง

เลขที่ 869 ถ.สกลนคร-นาแก กม.ที่ 2
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

+66 (0)62-3919644
+66 (0)42-971050
+66 (0)42-971051

buakham1990@gmail.com

www.buakham1990.com